Tarihçe

BİLGİ TÜRMER – İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Temmuz 2013’te resmî olarak faaliyete geçerek öğrencileriyle ilk buluşmasını Ekim 2013’te gerçekleştirdi.

İstanbul’un merkezinde yerleşkeleri bulunan üniversitemiz, hâlihazırda çeşitli değişim organizasyonlarıyla gelen veya lisans, ön lisans bölümlerine kayıt yaptıran yabancı uyruklu kalabalık bir öğrenci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır.

Üniversite dışından dil öğrenmek üzere gelenlerle birlikte üniversitemizde ayrı bir dinamizm oluşmuş; üniversitemiz, TÜRMER tarafından yürütülen öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetleriyle önemli bir Türkçe öğretim merkezi haline gelmek konusunda ilk adımlarını atmıştır.