Sınavlar

Her kurun sonunda dört beceriden oluşan bir kur bitirme sınavı yapılır. Başarılı olan kursiyer bir üst kura geçme hakkına sahip olur. Her bir kur için dört becerinin baraj puanını alamayan kursiyer başarısız sayılır ve bir üst kura geçmek için aynı kuru tekrar eder.

6