Öğretim Yöntemi

Derslerde, dil öğretiminin dört temel becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma alanlarında; eğlenerek ve rahat ederek öğretilen bilgilerin akılda daha rahat kalmasına katkı sağlayan “drama yöntemi” kullanılıyor. Bu yöntemle, ayrıca; vurgu, tonlama, ritim gibi fonolojik unsurların uygulanmasında vücut dili ve hayal gücü birlikte kullanılarak öğrenme sürecinin hızlanması sağlanıyor.

Dersliklerde bulunan projeksiyon cihazları ve ses sistemleri yanında, derslere davet edilen ana dili Türkçe olan misafirler sayesinde, sınıf ortamında gerçek hayat simülasyonları yapılarak dil öğrenmek eğlenceli bir hale getiriliyor. Her dil seviyesinde kursiyerlerin; Türkçeyi, sosyal hayatlarında -konuşma diliyle konuşulduğunda- anlayabilme ve anlaşılır konuşabilmeleri amaçlanıyor. Bireysel uygulama alanında ise; metin okuyabilme ve okuduklarını anlayabilme, düşünce ve duygularını yazıyla aktarabilme, öğrendikleri Türkçe dil bilgisini kurs bittikten sonra da kendi kendilerine ilerletebilmeleri hedefleniyor.

BİLGİ TÜRMER öğretmen kadrosu, en az öğrenciler kadar dil öğretim ortamını yaşamayı seven, modern yöntemleri araştırıp uygulayan dinamik ve çok yönlü uzmanlardan oluşmaktadır.

Merkezde; salt dil değil, dilin yaşanan hayat ve kültürle kesiştiği alanlara da dikkat çekilmektedir. Bu doğrultuda, sınıf derslerine ek olarak; İstanbul içi geziler de düzenlenmekte, gezilen yerler hakkında çay veya Türk kahveleri yudumlanırken konuşma etkinliklerinde bulunulmaktadır. Katılımcılar; bu geziler sırasında, önceden hazırlandığı dil bilgilerini gerçek hayatta uygulama fırsatı yakalarken zorlandığı konularda ise; yanında hazır bulunan öğretmeninden yardım isteyebilmektedir. Gezilerde edinilen deneyim ise; derslerde çok yönlü olarak ele alınmakta, böylece katılımcının adım adım günlük hayatında rahat iletişim kurabilmesinin yolları açılmaktadır.