Kur Seviyeleri

Kurların seviyeleri “Avrupa Ortak Dil Kriterleri” çerçevesinde belirlenmiştir.

Temel Dil Kullanımı

A1

Kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanır. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir. Bilinen günlük ifadeleri ve temel seviyedeki deyimleri anlayabilir. Yavaş ve anlaşılır konuşulduğunda, konuşulanları anlayabilir ve temel sorulara basit düzeyde cevaplar verebilir.

A2

Kişisel; alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve ifadeleri anlayabilir. Aşina olduğu konular hakkında bilgi alışverişinde bulunabilir ve düşüncelerini ifade edebilir.

Bağımsız Kullanıcı

B1

Kişisel deneyimlerini aktarabilir ve olaylarla ilgili bilgi verebilir. Amaçları, düşünceleri ve isteklerinden bahsedebilir. Fikirlerine kısa gerekçeler gösterebilir ya da bazı açıklamalarla konuyu detaylandırabilir. Kişisel ilgi alanları ya da bildiği konularda, basit ve iyi organize olmuş metinler yoluyla okuduğunu anlayabilir ve aynı şekilde yazarak kendini ifade edebilir. Günlük hayatta karşılaştığı sorunları çözebilir.

B2

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.  Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda tartışmalar yürütebilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir.

Yetkin Dil Kullanımı

C1

Çeşitli bilimsel ve uzun metinleri anlayabilir. Açık olmayan anlamları, dolaylı anlatımları ve ima edilen mesajları kavrayabilir. Kelime dağarcığı deyimler, terimler ve günlük ifadelerle gelişmiştir. Kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili; toplumsal, meslekî ya da öğrenim hayatında yeterli olacak şekilde kullanabilir.

C2

Dili; akademik ve mesleki amaçlar için yetkin, günlük yaşamda ise esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. İlgi alanına yönelik terminolojiye hâkimdir. Makale, gazete veya dergi gibi farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir; kendisi de benzer metinler üretebilir.